La Fundació

En record del matemàtic català Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967), les seves cosines Maria i Maria dels Àngels Carbona i Balaguer crearen l’any 1983 la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, que s’integrà a l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1991.

Finalitat

La finalitat de la Fundació és l’estímul de la recerca matemàtica, concedint premis a treballs de recerca o ajuts per a estudis o recerca en l’àmbit de les matemàtiques.

El Patronat

President:
El president de l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner

Vicepresident:
El president de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC, David Serrat

Secretari:
El secretari general de l’IEC, Romà Escalas

Vocals:
El president de la Societat Catalana de Matemàtiques, Joan de Solà-Morales
El director del Centre de Recerca Matemàtica, Joaquim Bruna
Jaume Aguadé (UAB)
Josep Amat (UPC, IEC)
Manuel Castellet (UAB, IEC)
Joan Girbau (UAB, IEC)
Pere Pascual (UPC)
Núria Vila (UB)

El director

Manuel Castellet (UAB, IEC)

El Premi

Premi Ferran Sunyer i Balaguer, atorgat anualment a una monografia matemàtica escrita en anglès que exposi els resultats més destacats d’una àrea de les matemàtiques en la qual s’hagin produït avenços recentment. Té una dotació de 15.000 euros i l’obra guanyadora és publicada per Birkhäuser Verlag dins la sèrie “Progress in Mathematics”.

Les Borses

Borses Ferran Sunyer i Balaguer, ofertes anualment a estudiants de doctorat avançats de les universitats dels Països Catalans per a fer estades d’1 a 3 mesos en un centre de recerca.

Premi Matemàtiques i Societat

Ofert a un reportatge sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques produït per un mitjà de comunicació dels Països Catalans.

El Fons documental

Dipositat a la Secció d’Història de les Ciències de la Biblioteca de Ciències i Enginyeries de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Fons Sunyer consta de

• Fons bibliogràfic
• Inventari epistolar
• Separates de treballs de recerca

Adreça de contacte
ffsb@iec.cat

 

Pàgina web de la Fundació: http://ffsb.iec.cat/CA/index.htm