Entitats col·laboradores


  • Ajuntament de Figueres
  • Benecé Produccions
  • Càtedra Lluís A. Santaló, Universitat de Girona
  • Centre de Recerca Matemàtica
  • Generalitat de Catalunya
  • Institut d’Estudis Catalans
  • Ministeri de Ciència i Innovació
  • Societat Catalana de Matemàtiques
  • Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica
  • Televisió de Catalunya