With de support of


  • City Hall of Figueres
  • Benecé Productions
  • Chair Lluís A. Santaló, Universitat de Girona
  • Centre de Recerca Matemàtica
  • Generalitat de Catalunya
  • Institut d’Estudis Catalans
  • Spanish Ministry of Science and Innovation 
  • Societat Catalana de Matemàtiques
  • Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica
  • Televisió de Catalunya