Reunió del Patronat de la Fundació

Amb motiu del centenari del naixement del matemàtic, la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer va celebrar la reunió del Patronat al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer, de Figueres, el matí del dia 9 de març de 2012.

En l’ordre del dia de la reunió es van tractar els punts següents:

— Concessió del Premi Ferran Sunyer i Balaguer 2012

— Concessió de les Borses Ferran Sunyer i Balaguer 2012

— Concessió del Premi Matemàtiques i Societat 2012

— Designació de nous patrons amb la incorporació de la professora Marta Casanellas, de la Universitat Politècnica de Catalunya.

— Designació del professor Eero Saksman, de la University of Helsinki, com a membre del Comitè Científic.