Conferències

A  càrrec del Dr. Manuel Castellet, director de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

 

Organitzen: Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València i Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Lloc: Burjassot

Data: 4 d’octubre de 2012

 

Organitza: Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Lloc: Barcelona, Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona

Data: 24 d’octubre de 2012

 

Organitza: Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Lloc: Bellaterra, Facultat de Ciències, Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona

Data: 7 de novembre de 2012

 

Organitza: Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Lloc: Barcelona, Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya

Data: 21 de novembre de 2012